De Weg naar het Podium

In Nederland vindt de kennismaking met sporten veelal plaats op school, binnen het gezin of bij de sportvereniging. Essentieel hierbij is dat kinderen het plezier van sport inzien. Hiernaast is het belangrijk dat kinderen leren bewegen, dat hen het fysieke alfabet (=basisvormen van bewegen) wordt aangeboden en dat zij kennismaken met meerdere sporten en wedstrijdsport.

Dit palet aan werkzaamheden, die veelal moeten plaatsvinden rond de basisschool-leeftijd, moet er uiteindelijk aan bijdragen dat kinderen, ouders en begeleiders aanleg en mogelijke sportvoorkeur spelenderwijs leren verkennen en ontdekken. Op deze manier wordt niet alleen een stevige basis gelegd die van grote meerwaarde is voor een levenslange sportloopbaan, maar ook voor topsport.

Wij zijn dan ook van mening dat kinderen dagelijks een uur op en rond school moeten kunnen bewegen en sporten en dat alle kinderen minimaal twee uur per week gymles moeten krijgen van een bevoegde (vak)leerkracht.

De fase waarin vervolgens begrippen als talentherkenning en –ontwikkeling voor het eerst worden gebruikt en sporters kunnen worden aangemerkt als talent, vindt hierna plaats.

Als uitgangspunt hanteren we bij talentontwikkeling een periode van acht jaar als voorbereiding op presteren in het internationale seniorenveld. Dit geldt als algemeen uitgangspunt in het model van talentidentificatie en talentontwikkeling; de werkelijke duur van deze voorbereiding kan langer of korter duren. Het streven is dat topsportorganisaties (veelal sportbonden) talenten gedurende deze tijd actief en met toenemende intensiteit gaan begeleiden. Dit betekent dat acht jaar voor het podium bekend moet zijn wie de talenten zijn die begeleid moeten worden.

podium

Het Talentidentificatie- en bevestigingsprogramma

Het Talentidentificatie- en bevestigingsprogramma heeft dan ook tot doel om een zo groot mogelijke groep talenten te screenen om degene met de meeste potentie te kunnen rekruteren. In een intensief vervolgtraject wordt talent en potentie tot doorontwikkeling vastgesteld.

Het Talentontwikkelingsprogramma

Het Talentontwikkelingsprogramma geeft vervolgens vorm aan de doorontwikkeling van sporters naar het senioren niveau, met als doel het mondiale podium. Het programma moet kwantitatief en kwalitatief mondiaal concurrerend zijn. De focus in het programma ligt op het ontwikkelen van de sporter.

Het Podiumprogramma

Tot slot bereidt het Podiumprogramma sporters voor met realistische kansen op podiumplaatsen op internationale titeltoernooien. De focus in dit programma verschuift van ontwikkeling naar het presteren van de sporter.